TRAINING AND EDUCATION FOR DEFICIT OCCUPATIONS WITHIN THE BOOK INDUSTRY

(OBUKA I EDUKACIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U OKVIRU INDUSTRIJE KNJIGA)

 

Obodsko Slovo DOO zajedno sa partnerima Nova knjiga DOO i NVO Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, realizuje projekat: Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u okviru industrije knjiga (Training and Education for Deficit Occupations within the Book Industry).

Projekat će omogućiti da zainteresovana nezaposlena lica iz Crne Gore u narednih nekoliko mjeseci steknu osnovna znanja i vještine u izdavačkoj, štamparskoj i knjižarskoj djelatnosti, u okviru 8 različitih edukativnih treninga za različite radne pozicije (Urednik, Lektor/Korektor, Marketing menadžer, Ilustrator/Dizajner, Knjigovezac, Operater na digitalnoj mašini, Agent prodaje, i Trgovac u knjižari). Dio polaznika će nakon  dvomjesečnog kursa proći tromjesečnu obuku na radu kod poslodavca koja će rezultirati zaposlenjem. Program je namijenjen svim nezaposlenim licima u Crnoj Gori koja žele da se obuče za deficitarna zanimanja u okviru izdavačke, štamparske i knjižarske djelatnosti, sa cijem zapošljavanja u ovoj ili srodnim oblastima. Prioritetne grupe nezaposlenih osoba su žene i mladi.

Projekat Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u okviru industrije knjiga (Training and Education for Deficit Occupations within the Book Industry) podržan je od strane Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu u okviru Grant šeme Implementation of training and education for deficit occupations budžetske linije: IPA II – Multi-annual Action Programme for Montenegro on Employment, Education and Social Policies (2015–2017).

JAVNI POZIV

Javni poziv za poslodavce u Crnoj Gori

DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU, GRAFIČKU I KULTURNOUMJETNIČKE DIJELATNOSTI OBODSKO SLOVO DOO PODGORICA ZAJEDNO SA PARTNERIMA NOVA KNJIGA DOO I NVO UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GOREu okviru projektaObuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjigakoji...

Projekat implementiraju