Politika privatnosti

Politika privatnosti

Obodsko slovo se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca narudžbe. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa i sl.).

Obodsko slovo garantuje da neće dostavljati niti na bilo koji način ustupati lične podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon.

Obodsko slovo i njegovi poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Svi podaci koje sakupljamo, strogo se čuvaju i prvenstveno se koriste prilikom isporuke naručenih proizvoda, organizacije i administracije kluba čitalaca, organizacije i administracije nagradnih igara, sprovođenja anketa i istraživanja i poboljšanja naših marketinških aktivnosti, servisa i ponuda.

Ako kupac ne želi da bude na našoj mailing listi, u svakom trenutku može pristupiti svojim podacima i promijeniti pristupnu lozinku ili opšte podatke. U slučaju promjene bilo kog ličnog podataka, kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promjeni obavijesti Obodsko slovo .

Maloljetno lice koje nije navršilo 15 godina ne može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga. Pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloljetnog lica.

Navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na početnu web stranicu kao i na sve stranice unutar obodskoslovo.me domena, a ne na spoljne stranice kojima se pristupa sa naših web-stranica putem veza ka drugim internet prezentacijama koje su u vlasništvu trećeg lica.