Reklamacija

Reklamacija:

Reklamacije za artikle kupljene preko internet sajta izdavačke kuće Obodsko slovo rješavaće se u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl. list CG”, br. 2/2014, 6/2014 – ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019).

 Reklamacija se može uputiti telefonskim pozivom, pismenim putem – poštom ili mailom na obodskoslovo.mb@gmail.com gdje ćete navesti ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona i datum poručivanja.

Proizvod/e možete vratiti u roku od 14 dana od primanja porudžbine. Proizvod/i moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži.

Adresa za vraćanje artikala sa reklamacijom:

Obodsko slovo DOO
Mitra Bakića 140
81000 Podgorica

Bitna napomena:

  • 8 dana – rok u kome prodavac treba da odgovori na reklamaciju
  • 14 dana – rok za rješavanje reklamacije

U slučaju da je reklamacija kupca na kupljeni proizvod opravdana i da se izdavačka kuća i kupac ne mogu drugačije dogovoriti, kupac može da vrati proizvod, dok će izdavačka kuća Obodsko slovo izvršiti povraćaj novca. Kupac treba da pokaže/dostavi dokaz o kupovini. Obodsko slovo može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu izdavačke kuće. Troškove vraćanja oštećenih artikala kao i ponovno slanje ispravnog proizvoda snosi Obodsko slovo DOO .