Konferencija povodom kraja dvomjesečnih kurseva za deficitarna zanimanja u industriji knjiga

Konferencija povodom kraja dvomjesečnih kurseva za deficitarna zanimanja u industriji knjiga

Fotografije sa konferencije koja je održana povodom kraja dvomjesečnih kurseva za
deficitarna zanimanja u industriji knjiga.
Dvomjesečne obuke za osam različitih deficitarnih zanimanja u okviru projekta Training and Education
for Deficit Occupations within the Book Industry, trajale su tokom maja i juna ove godine. Obuke je
prošlo 48 učesnika, koji su pohađali kurseve za lektore, urednike, marketing menadžere, ilustratore,
knjižare, agente prodaje, knjigovez i digitalnu štampu. Svi učesnici su uspješno završili navedene obuke,
a polovina njih nastavila je proces učenja kroz obuku na radnom mjestu kod budućih poslodavaca.
Po završetku dvomjesečnih obuka održana je svečana konferencija. Na konferenciji su predstavljeni
rezultati rada polaznika tokom dva mjeseca obuka, i uručeni sertifikati nekim od polaznika kurseva.
Učesnicima su osim sertifikata dodjeljeni i priručnici za poslove za koje su se edukovali, pripremljeni od
strane njihovih edukatora.
Projekat Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u okviru industrije knjiga (Training and Education for
Deficit Occupations within the Book Industry) podržan je od strane Programa EU i CG za zapošljavanje,
obrazovanje i socijalnu zaštitu, a implementira ga izdavačka kuća Obodsko slovo u saradnji sa
izdavačkom kućom Nova Knjiga i Udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore.

Share this post