Javni poziv za nezaposlena lica u Crnoj Gori

Javni poziv za nezaposlena lica u Crnoj Gori

DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU, GRAFIČKU I KULTURNOUMJETNIČKE DIJELATNOSTI OBODSKO SLOVO DOO PODGORICA ZAJEDNO SA PARTNERIMA NOVA KNJIGA DOO I NVO UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE

u okviru projekta
Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga
koji je podržan u okviru Grant šeme Programa EU I CG za zapošljavanje,
obrazovanje i socijalnu zaštitu, raspisuje

JAVNI POZIV

za nezaposlena lica u Crnoj Gori

I OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

Program podsticanja zapošljavanja Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industriji knjiga podrazumijeva osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad, odnosno praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, vještina i kompetencija za rad u industriji knjiga.
Program se realizuje sa zasnivanjem radnog odnosa.
U Program se uključuju nezaposlena lica, prvenstveno mladi i žene.
Trajanje Programa je šest mjeseci.
Projektom je predviđena dvomjesečna teorijska i praktična obuka za 48 polaznika, nakon čega 24 polaznika nastavljaju obuku na radu kod zainteresovanih poslodavaca. Obuka na radu trajaće tri (3) mjeseca.
Poslodavci su u obavezi da nakon uspješno završene obuke zaposle polaznike na period od minimum 3 mjeseca.

II USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju nezaposlene žene, mladi i dugoročno nezaposlena lica koja žive i imaju prebivalište u Crnoj Gori. Obuke će se sprovoditi za sledeća zanimanja:

 1. Urednik
 2. Lektor
 3. Ilustrator knjiga
 4. Marketing menadžer
 5. Knjigovezac
 6. Operater za digitalnu štampu
 7. Prodavac
 8. Agent prodaje

Sa nezaposlenim licima, koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, biće zaključen ugovor. Svim polaznicima obuke pripada novčana naknada za učešće.
Naknada tokom trajanja dvomjesečne obuke iznosiće 90,00 evra mjesečno.
Naknada tokom trajanja obuka na radu iznosiće 230,00 evra mjesečno.

III NAČIN PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA

Prijavljivanje kandidata vrši se:

 1. Popunjavanjem aplikacionog formulara koji će biti dostupan na veb-sajtu www.obodskoslovo.me;
 2. Slanjem poštom na adresu Obodskog slova, adresa: Mitra Bakića 140, u Podgorici;

  Uz aplikacionu formu opciono se može priložiti i CV/kratka biografija i kratko motivaciono pismo kandidata

Prijave slati na imejl adresu:
tebi.mne@gmail.com

Javni poziv otvoren je do 26. aprila 2022. godine do15 h.

IV ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni popunjavanjem Aplikacionog formulara za nezapolsene biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u Javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

V OSTALE INFORMACIJE

Informacije o programu su dostupne na veb sajtu www.obodskoslovo.me.
Sva eventualna pitanja možete postaviti putem imejla: tebi.mne@gmail.com ili putem telefona +38268512359; +38268309193, u roku koji je predviđen Javnim pozivom.

Projekat implementiraju:

Share this post