Autorska prava

Autorska prava

Sadržaj ovog sajta vlasništvo je DOO Obodsko slovo, Podgorica. U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Crne Gore zabranjeno je bilo kakvo ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje, korištenje i upotreba sadržaja i podataka objavljenih na sajtu. Pod sadržajem se podrazumijevaju tekstualni sadržaji, komercijalne poruke-oglasi, korisnički podaci, fotografije, logotipi, grafička rješenja i svi drugi sadržaji koji se po Zakonu o autorskim i drugim srodnim pravima smatraju autorskim djelom.