Povraćaj novca

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

U slučaju prodaje na daljinu, Zakon ustanovljava pravo potrošača da odustane od ugovora (Član 74a Zakona o zaštiti potrošača, Sl. list CG”, br. 2/2014, 6/2014 – ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019).

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

  • Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.
  • Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali izjavu o odustajanju.
  • Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrijednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
  • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.

Izjavu o odustajanju možete preuzeti OVDJE .

Izjavu o odustajanju možete poslati na našu e-mail adresu: obodskoslovo.mb@gmail.com

ili poštom na adresu:

Obodsko slovo DOO
Mitra Bakića 140
81000 Podgorica

Povraćaj novca

Internet prodavnica izdavačke kuće Obodsko sovo DOO će po prijemu vraćene robe, nakon konstatacije da je roba vraćena u nekorišćenom stanju i bez oštećenja, izvršiti povraćaj novca koristeći ista sredstva plaćanja koja je kupac koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se kupac nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.