Završetak dvomjesečne obuke za deficitarna zanimanja koje se sprovode u okviru projekta Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industiji knjiga

Završetak dvomjesečne obuke za deficitarna zanimanja koje se sprovode u okviru projekta Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industiji knjiga

Uskoro završavaju dvomjesečne obuke za deficitarna zanimanja koje se sprovode u okviru projekta Obuka i edukacija za deficitarna zanimanja u industiji knjiga. Ovaj projekat je podržan od strane Programa EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 🇪🇺🇲🇪, a implementiraju ga Obodsko slovo doo sa partnerima Nova knjiga doo i NVO Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore. Obuke pohađa 48 nezaposlenih lica, kroz osam različitih kurseva za deficitarna zanimanja u izdavačko-štamparsko-knjižarskoj djelatnosti. Radi se o kursevima za urednike, lektore, book marketing menadžere, ilustratore, knjigovesce, operatere na digitalnoj mašini za štampu, knjižare i agente prodaje. U periodu od osam nedjelja iskusni predavači prenose teorijsko i praktično znanje polaznicima sa ciljem njihove pripreme za tržište rada i buduće zaposlenje. Polaznici imaju priliku da se uključe na sve kurseve koji se sprovode u okviru projekta, obilaze radna okruženja kao što su knjižare, štamparije i uredničke kancelarije, te da unapređuju svoje sposobnosti kroz praktnične radne zadatke, domaće zadatke i individualne konsultacije sa edukatorima.Nakon završetka kurseva, 24 polaznika će dobiti priliku da se dalje usavršavaju kroz tromjesečnu obuku na radu kod poslodavca, nakon čega će uslijediti radni odnos.

Share this post